fot. flickr.com

Muzeum Auschwitz chce wyremontować zabytkowe rowy i przepusty

Zabytkowe rowy i przepusty w najstarszej części byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, tzw. odcinku BI, zamierza wyremontować Muzeum Auschwitz. Placówka ogłosiła już przetarg, który ma wyłonić wykonawcę. Jak podała, wpłynęła na niego jedna oferta.

Muzeum poinformowało, że ofertę złożyło konsorcjum trzech firm budowlanych. Zaproponowana cena jest jednak wyższa niż kwota, którą zamierza na ten cel przeznaczyć Muzeum. Konsorcjum wyceniło pracę na blisko 3 mln zł. Muzeum skłonne jest zapłacić nieco ponad 2 mln zł.

Rowy i przepusty umożliwiają grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych z terenu Miejsca Pamięci do potoku Pławianka.

Muzeum podało w dokumentacji przetargowej, że zamówienie obejmuje bieżącą konserwację i remont wybranych odcinków rowów o łącznej długości ponad 1,2 tys. m oraz 27 przepustów. Chodzi m.in. o renowacją rur przepustowych, profilację rowów i przywrócenie im ciągłości w miejscach zasypanych, a także umocnienie skarp. Pracom towarzyszyć mają badania archeologiczne. Muzeum chciałoby, aby zadanie zostało zrealizowane do połowy grudnia przyszłego roku.

Odcinek BI powstawał od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwszą z czterech planowanych części obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy, a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,1 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PAP/RIRM

drukuj