fot. twitter.com

Min. J. Kwieciński: Ustawa o dostępności taranem otwierającym drzwi do instytucji

Ustawa #DostępnośćPlus ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami i seniorom – uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Przepisy zakładają m.in. likwidację barier architektonicznych i cyfrowych.

Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Sejm przyjął w piątek. Nowe przepisy będą oznaczać np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania sprzętu lub urządzeń ułatwiających komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, głuchych, niewidomych. Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, nikt nie głosował przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

„415 do 0 przy 2 wstrzymujących się – takim wynikiem może pochwalić się rządowy projekt ustawy o dostępności, przyjęty podczas piątkowego głosowania w Sejmie. Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności” – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w komentarzu przesłanym w piątek.

Cytowany w informacji minister Kwieciński podkreślił, że w polityce, jak w każdej dziedzinie, są sprawy błahe, ważne i absolutnie kluczowe. Do tej trzeciej grupy – jak wskazał – można zaliczyć wsparcie dla tych, którzy w życiu mają nieco pod górkę.

„Ustawa #DostępnośćPlus, bo tak ją w skrócie nazywamy, ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wynik głosowania pokazuje, że przekonanie o skuteczności tego tarana jest ogromna” – podkreślił minister.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas dyskusji o projekcie w Sejmie mówiła, że projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych.

„Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności” – wskazywała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Najważniejsze rozwiązania ustawy to przede wszystkim: zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych – szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia, a także utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami.

Przepisy zakładają również możliwość złożenia skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są też szansą zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności.

Rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności.

Przepisy zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach. Głównie ze względu na to, że trzeba dać czas instytucjom publicznym na dostosowanie się do nowych przepisów. Będą na to miały 24 miesiące.

PAP/RIRM

drukuj