fot. Tomasz Strąg

Min. J. Brudziński: Funkcjonariusze mają prawo do manifestowania, nikt nie będzie ich za to piętnował

Funkcjonariusze służb mundurowych, jak każdy obywatel w RP, jeśli mają taką potrzebę manifestacji, czy wyrażenia swojego protestu, mają do tego święte, niezbywalne prawo i nie zamierzamy ich za to w żaden sposób ani piętnować, ani krytykować – mówił dziś szef MSWiA Joachim Brudziński.

Podczas rozmowy w dzisiejszych „Sygnałach dnia” Joachim Brudziński był pytany o zapowiedzianą na ten dzień manifestację funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy domagają się m.in. podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji.

Nie jest cudownie, nie jest wspaniale, nie jest bogato i wiele z tych postulatów, które strona społeczna przedstawiała, uważałem i uważam za zasadne” – oświadczył Joachim Brudziński.

Odnosząc się do samej manifestacji szef MSWiA stwierdził, że „funkcjonariusze, liderzy związków służb mundurowych, jak każdy obywatel w RP, jeśli mają taką potrzebę manifestacji, czy wrażenia swojego protestu, mają do tego święte, niezbywalne prawo i nie zamierzamy ich za to w żaden sposób ani piętnować, ani krytykować”.

Joachim Brudziński ocenił ponadto, że państwo musi czuć się w potrzebie i konieczności dbania o funkcjonariuszy, także w aspekcie emerytalnym i socjalnym, żeby ci ludzie „udając się na tę służbę mieli takie przekonanie, że gdyby, nie daj Boże, coś złego się stało, to państwo za nimi będzie stało”.

Ja to po raz kolejny powtórzę – moją rolą dzisiaj, jako szefa MSWiA, jest stać murem za funkcjonariuszami tam, gdzie są narażone ich interesy, ich godność, ich dobre imię” – mówił minister spraw wewnętrznych.

Szef MSWiA dopytywany, co z postulatów mundurowych jest możliwe do spełnienia, zwrócił uwagę, że co najmniej dwa z tych postulatów są „postulatami, które położyłem na stole w trakcie rozmów ze stroną społeczną”.

Wskazał tu na obniżenie granicy wieku, w którym funkcjonariusze mogliby przechodzić na emeryturę. Natomiast odnosząc się do postulatu podniesienia pensji o 650 zł, Joachim Brudziński powiedział, że ten postulat „właściwie został spełniony”. Przypomniał, że w ramach funduszu programu modernizacyjnego polskiej policji od 1 stycznia zagwarantowano już podwyżkę o 310 zł.

Ja na stole położyłem 250 zł od 1 lipca, co dałoby w styczniu 2020 r. już dochód funkcjonariuszowi na poziomie właśnie tych 650 zł więcej niż w styczniu 2018 r.” – mówił Joachim Brudziński.

Jak dodał, „postulat 100 proc. płatnych nadgodzin, to też jest oferta, którą ja położyłem na stole”.

Są to propozycje, które mają wybiegać w przyszłość (…) tak, aby ta służba była atrakcyjna dla przyszłych funkcjonariuszy” – zaznaczył szef resortu.

Minister Brudziński zwrócił ponadto uwagę, że funkcjonariusz w styczniu 2019 r. będzie zarabiał, w stosunku do dochodów, jakie uzyskiwał w 2015 r., prawie tysiąc złotych więcej.

Jeżeli się porozumiemy i wejdzie ta podwyżka od lipca 2019 r., to wtedy będzie zarabiał 1100 zł więcej” – mówił Joachim Brudziński.

Zaznaczył, że podwyżką 250 zł nie mówi, że „zamykamy temat”.

Zaproponowałem stronie społecznej: siądźmy do rozmów, wypracujemy kolejne podwyżki” – mówił szef MSWiA.

O podwyżkach dla policjantów mówił dziś też w Polskim Radiu 24 Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA odpowiedzialny za policję.

Podwyżki policjanci otrzymują (…) To jest proces, ten proces trwa, podnosimy uposażenia, nadrabiając zaległości z ostatnich lat” – zapewnił Jarosław Zieliński.

Razem w ciągu czterech lat naszych rządów, licząc podwyżki, które już były i te, które są zagwarantowane na rok 2019, średnio na etat będzie to podwyżka sięgająca, czy nawet lekko przekraczająca, 1100 zł” – ocenił wiceszef MSWiA.

Wymieniając podwyżki przyznane w okresie rządów PiS Jarosław Zieliński powiedział: „Była pierwsza podwyżka z czasów naszych rządów, 202 zł na etat od pierwszego stycznia 2016 r. Następnie, z ustawy modernizacyjnej od 1 stycznia 2017 r. 253 zł średnio na etat, od 1 maja 2018 r. podnieśliśmy uposażenie najniżej zarabiających policjantów, w najniższych grupach uposażenia. Podnieśliśmy także dodatek stołeczny dla 10 tys. policjantów garnizonu stołecznego (…) o 175 zł do kwoty 480 zł, bez 10 groszy”.

Jarosław Zieliński mówił też o przyszłych podwyżkach.

Od 1 stycznia 2019 r. jest zagwarantowana w ustawie modernizacyjnej i budżecie podwyżka 309 zł średnio na etat funkcjonariusza. Teraz zaproponowaliśmy dodatkową podwyżkę od 1 lipca 2019 r. w wysokości 253 zł na etat. Licząc to wszystko i sumując roczne nagrody daje to wszystko kwotę 1100 zł średnio na etat” – podsumował.

Wiceszef MSWiA poinformował też, że kolejna propozycją dla policjantów jest „rozliczanie ich z ponadnormatywnych godzin pracy”. Obecnie mogą oni obierać takie godziny w formie bezpłatnej, jako czas wolny od pracy.

Chcemy żeby to było w 100 proc. płatne od 1 lipca 2019 r. w półrocznym rozliczeniu, tak żeby pierwsza płatność nastąpiła w 2020 r. Budżet nie jest z gumy” – wyjaśnił spytany skąd takie przesuniecie.

Jarosław Zieliński poinformował również, że w Policji jest obecnie 103 309 etatów, z czego osadzonych jest około 100 tys.

Dziś na godz. 12.00 zapowiedziana została manifestacja funkcjonariuszy części służb podległych MSWiA. Demonstranci zamierzają przejść z placu Zamkowego przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie złożą petycję adresowaną do premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród protestujących są funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej.

Protest służb trwa od połowy lipca. Decyzję o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. 12 marca br. wysłali swoje postulaty do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów i sprawiedliwości. W marcu FZZSM informowała, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, odbędą się protesty.

Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Zapowiedziano zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale podkreślono żądanie likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie to 55 lat.

Zakończenie protestu związkowcy uzależniają od postawy MSWiA. Resort wielokrotnie zapewniał zaś, że jest otwarty na rozmowy. Minister Brudziński podkreślał też, że „wspólnym celem MSWiA i strony społecznej jest dalsza poprawa warunków służby funkcjonariuszy”.

Na początku września wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński zaprosił związkowców do rozmów i przypomniał, że drzwi MSWiA są dla nich otwarte. Zaapelował też do FZZSM o wycofanie się z zapowiadanej na październik demonstracji i odstąpienie od strajku włoskiego. Podkreślił, że protest służb mundurowych odbywa się w czasie realizowania „bardzo ważnego programu” ich modernizacji, na który przeznaczono prawie 9,2 mld zł.

PAP/RIRM

drukuj