fot. PAP/EPA

Martin Schulz ws. International Planned Parenthood Federation

Nie tak dawno grono europosłów zwróciło się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, aby usunąć Międzynarodową Federację Planowanego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood Federation) z unijnego rejestru służącego przejrzystości.

Cel nie został osiągnięty. Przewodniczący poinformował, że rejestr został ustanowiony wspólnie przez PE oraz KE i przewiduje możliwość wniesienia skargi formalnej na daną zarejestrowaną organizację za pośrednictwem strony internetowej rejestru (jeśli nie przestrzega ona ustalonych przepisów Code of Conduct).

Domniemane nielegalne negocjacje w sprawie sprzedaży pochodzących z aborcji organów ludzkich dla zysku – to jeden z zarzutów postawionych Planned Parenthood (organizacji członkowskiej IPPF) przez europosłów.  Dochodzenia w tej sprawie prowadzone są w Stanach Zjednoczonych. Sprawa badana jest również na terenie Unii Europejskiej. M.in. z tego powodu posłowie do Parlamentu Europejskiego chcieli usunąć IPPF z unijnego rejestru służącego przejrzystości.

Politycy domagali się również wycofania parlamentarnych przepustek dla przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego stwierdził, że weryfikacja zarzutów przedstawionych przez europosłów należy do kompetencji właściwych władz i sądów, a nie do Parlamentu Europejskiego, który związany jest artykułem 48(1) Karty Praw Podstawowych: “Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem”.

Domniemane zarzuty stawiane przez europosłów dotyczą Planned Parenthood, która działa na terenie USA (jednej z organizacji członkowskich International Planned Parenthood Federation). Z kolei International Planned Parenthood Federation działa na terenie UE i jej ludzie w roli lobbystów mogą być często w Parlamencie Europejskim. To właśnie m.in. dlatego posłowie chcieli usunąć IPPF  z unijnego rejestru służącego przejrzystości.

Rejestr służący przejrzystości jest wspólnym narzędziem Parlamentu Europejskiego i Komisji. Ma on na celu “informowanie obywateli o niezależnych organizacjach i osobach prowadzących działalność, której celem jest wywieranie wpływu na procesy decyzyjne Unii Europejskiej. Reguluje on tę działalność poprzez Kodeks postępowania i mechanizm ostrzegania umożliwiający wykrywanie ewentualnych naruszeń Kodeksu i podejmowanie stosownych czynności”.

Dawid Nahajowski, Bruksela/RIRM

drukuj