fot. twitter.com/MarekKuchcinski

Marszałek Sejmu udaje się z wizytą na Litwę

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński udaje się dziś z wizytą na Litwę, gdzie weźmie udział w uroczystym otwarciu wystawy w gmachu litewskiego parlamentu z okazji 550-tej rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Polska delegacja złoży też kwiaty na Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Polską delegację będzie gościł przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis.

Kancelaria Sejmu podkreśla, że ekspozycja „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” – która zostanie otwarta w I Gmachu Sejmowym litewskiego parlamentu – przybliża kluczowe dla rozwoju parlamentaryzmu wydarzenia z okresu obejmującego XIV-XVIII w. Autorką pierwotnej koncepcji wystawy jest poseł PiS Ewa Tomaszewska.

„Poszczególne plansze tworzą opowieść prezentującą bogatą historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której dominowały postawy patriotyczne, republikańskie, wolnościowe, a także niezwykła w tamtym okresie tolerancja dla różnych wyznań, kultur i etnosów. Parlamentaryzm I Rzeczypospolitej wywierał przemożny wpływ na ustrój i politykę, nie tylko w wymiarze wewnętrznym, lecz także zewnętrznym państwa. Stanowił forum prezentowania idei dialogu i integracji europejskiej, wyprzedzając często w tym obszarze swoje czasy” – wskazała Kancelaria Sejmu.

Podczas wizyty Marek Kuchciński złoży również wieniec na Mauzoleum Matki i Serca Syna, w którym spoczywa serce marszałka Piłsudskiego oraz prochy jego matki.

Polska delegacja zwiedzi także wystawę w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Kancelaria Sejmu podkreśla, że kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy są bardzo ożywione w ostatnich latach.

Viktoras Pranckietis odwiedził Warszawę 1 marca w związku z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Przemówienie, które wygłosił wtedy w Sejmie, było pierwszym w XXI wieku wystąpieniem przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Izby.

„Historia nasze narody na przemian łączyła i dzieliła, jednak przez cały czas więcej było w niej wspólnego, niż dzielącego” – podkreślał szef parlamentu Litwy.

Przypomniał też o zbliżającej się 450. rocznicy Unii Lubelskiej, która przypada w 2019 roku.

PAP/RIRM

drukuj