twitter.com/MinSrodowiska

Mariusz Orion Jędrysek: Polska Agencja Geologiczna kluczowa dla rozwoju polityki surowcowej

Powołanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) jest kluczowe dla rozwoju polityki surowcowej kraju – mówił w środę w Łodzi Główny Geolog Kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Mariusz Orion Jędrysek. Wyraził przy tym nadzieję, że ustawa w sprawie utworzenia PAG zostanie przyjęta do końca roku.

Wiceminister środowiska wziął udział w środę w jednym z paneli dyskusyjnych zorganizowanych na Uniwersytecie Łódzkim w ramach trwającego od początku roku cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityka Surowcowa Państwa (PSP). Spotkanie w Łodzi, w którym uczestniczyli eksperci, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści dotyczyło V Filaru PSP: „uwarunkowania prawne polityki surowcowej”.

Jak wskazał Mariusz Orion Jędrysek, jednym z kluczowych zadań w tym obszarze jest powołanie zajmującej się kompleksowo sprawami geologicznymi Polskiej Agencji Geologicznej (PAG), której projekt utworzenia jest już przygotowany. Ma ona być – jak mówił – „zwornikiem między środowiskiem naukowym, przemysłem i administracją geologiczną” i ma wdrażać politykę surowcową państwa.

„Mamy administrację centralną i samorządową, która ma decydujący wpływ na to, czy na terenie danej gminy będzie lub nie eksploatacja surowców. Mamy inwestorów i przemysł wydobywczy oraz przetwórczy, a także naukę. Ale nie mamy tego zwornika, elementu, który koordynuje wszystko w sposób wykonawczy” – tłumaczył w rozmowie z PAP.

Wiceszef resortu ochrony środowiska wyjaśnił, że nowy organ realizując zadania państwa w dziedzinie geologii i gospodarki surowcowej, ma identyfikować problemy związane z eksploatacją zasobów, proponować ich rozwiązania oraz wskazywać kierunki działania. Zaznaczył, że dzięki temu w efektywniejszy sposób Polska będzie mogła wykorzystywać swój potencjał zasobów.

„Chcemy odwrócić trend spadkowy liczby wykonywanych odwiertów złożowych, odnowić kartografię geologiczną, rozwijać nowe technologie. Bez narzędzia wykonawczego, jakim ma być Polska Agencja Geologiczna, nie będzie to możliwe. To jednostka, która będzie miała większe kompetencje i większe możliwości działania. Obecnie takiej nie ma” – zaznaczył Główny Geolog Kraju.

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek ma nadzieję, że ustawa w sprawie utworzenia PAG zostanie przyjęta do końca bieżącego roku.

„Surowce dotykają niemal każdego i musimy znaleźć konsensus. Myślę, że tych kompromisów zawarliśmy na tyle dużo, aby w ciągu najbliższego miesiąca wysłać do Sejmu projekt ustawy” – wyjaśnił.

„Zyskają na tym wszyscy – licząc od pojedynczego mieszkańca, przez gminy, po państwo. Obniżymy ryzyko podaży surowców w Polsce, a to oznacza efektywniejszą gospodarkę, większą konkurencyjność, podział zysków pomiędzy społeczeństwo, inwestora i państwo” – podsumował.

Zaprezentowany jesienią ub. roku projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) jest efektem pracy międzyresortowego zespołu, którego przewodniczącym jest Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Projekt – po uzgodnieniach międzyresortowych – trafił do przewidzianych na około rok konsultacji społecznych. Podlega równocześnie rozbudowie o załączniki czy rządowe programy (np. przyjęty w ub. roku Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów).

PSP jest teraz konsultowana podczas regionalnych konferencji, które – jak podkreślił Mariusz Orion Jędrysek – mają służyć udoskonaleniu projektu.

Według resortu środowiska, wejście w życie PSP ma mieć znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej.

Wypracowany dotąd projekt polityki surowcowej zawiera m.in. plan działań zmierzających w tym zakresie do świadomego oddziaływania na gospodarkę. Ma także stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa, np. na nagłe zmiany na światowym rynku surowców.

Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju.

Efektem realizacji PSP mają być m.in.: wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność gospodarki, rozwój społeczny i naukowo-techniczny, stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców), większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityk międzynarodowych.

Konsultacje odbyły się już m.in. w Krakowie, Katowicach, Toruniu, Wrocławiu i Szczecinie. Kolejne spotkanie odbędzie się w Kielcach 23 maja, a następne – w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie oraz podsumowujące w Warszawie.

PAP/RIRM

drukuj