Mario Centeno nowym szefem Eurogrupy

Od dziś obowiązki szefa Eurogrupy będzie pełnił portugalski minister finansów Mario Centeno. Na tym kluczowym stanowisku zastąpi Holendra Jeroena Dijsselbloema, który sprawował funkcję od 2013 r. Pierwsze posiedzenie Eurogrupy pod przewodnictwem nowego szefa odbędzie się 22 lutego.

Ustępujący ze stanowiska Holender ocenił kondycję strefy euro jako lepszą od tej z 2013 r. Dodowem na to ma być m.in. wzrost gospodarczy we wszystkich krajach oraz spadek bezrobocia.

Jerzy Bielewicz, finansista i ekspert gospodarczy, nie zgadza się z tą opinią i wskazuje na zagrożenia strefy euro.

– W strefie euro istnieje w tej chwili olbrzymie ryzyko, że jeśli gospodarka światowa będzie się dobrze rozwijać, to wystąpią olbrzymie napięcia w strefie euro między krajami południa, a głównie Niemcami, które „jak pączuś w maśle” mają duże nadwyżki w handlu za granicą, podczas gdy te kraje południe mają deficyty, więc nie. Sytuacja w strefie euro jest taka, jak była. Co więcej, cykl koniunkturalny, ekonomiczny na świecie powoduje to, że ryzyko w strefie euro rośnie – mówi Jerzy Bielewicz.

Do obowiązków szefa Eurogrupy należy ustalanie porządku obrad i kierowanie spotkaniami ministrów finansów państwa strefy euro.

Ponadto może też kierować radą zarządzającą Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Odgrywa on zasadniczą rolę w stabilizacji sytuacji finansowej w unii walutowej. Obecnie dostarcza np. środki finansowe dla Grecji w ramach programu pomocowego. Kadencja szefa Eurogrupy trwa 2,5 roku.

RIRM

drukuj