fot. flickr.com

Kwestie tożsamości będą miały znaczenie przy wyborze rodzin zastępczych dla dzieci w krajach UE

Państwa Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie przepisów dotyczących dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych. W myśl przyjętych rozwiązań przy kierowaniu dziecka do takiej rodziny mają być uwzględniane kwestie tożsamości kulturowej.

Stanowisko, o które zabiegały polskie władze, zostało przyjęte jednomyślnie. Polski rząd od kilku lat podnosił tę kwestię na forum unijnym, wskazując, że takie rozwiązanie służyłoby zabezpieczeniu interesów najmłodszych.

Polska wraz z Węgrami i Łotwą zaproponowały zmianę rozporządzenia Bruksela II bis, które reguluje kwestie związane z opieką zastępczą. To dobry dzień dla Polski i duży sukces – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

– Chodzi o to, aby badać tożsamość: badać, jakim językiem posługuje się dziecko, jakie ma więzy kulturowe, tradycje, jaką ma religię – żeby sądy wszystkich państw członkowskich UE kierowały się przesłanką tożsamości dziecka przy umieszczaniu go w rodzinie zastępczej. To jest bardzo ważne, bo takich przypadków jest wiele w Europie. To są dziesiątki tysięcy rocznie. Na to narzekali nasi rodacy, którzy mówili, że czasami dziecko polskie było umieszczane w środowisku zupełnie obcym dla siebie. Z tego wynikały często tragedie, trudne sytuacje. Dzisiaj to wielki sukces Ministerstwa Sprawiedliwości, pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Chciałbym podziękować wielu ludziom, którzy pracowali przy tej polskiej poprawce – podkreślił polityk. 

Nowa poprawka w unijnych przepisach ukrócić może też wiele skandalicznych procederów w działalności niemieckich Jugendamtów.

RIRM

drukuj