Konferencja historyczna w WSKSIM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dziś III Ogólnopolska Konferencja Historyczna. Tym razem wybitni prelegenci podejmą tematy dotyczące powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne. Spotkanie organizują toruńska uczelnia oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.                                                               

„Pamięć i dziedzictwo” – w 70. rocznicę powrotu polskiej administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne” –  to tytuł konferencji, która rozpocznie się dziś o godz. 10.30 w murach WSKSiM. Nowe administracje kościelne na ziemiach polskich po II wojnie światowej ustanowił ks. kard. August Hlond.

W tym roku mija 70 lat od tamtych wydarzeń. A – jak mówi rektor toruńskiej uczelni o dr Zdzisław Klafka – historia powojenna wciąż jest nieodkryta i pozostaje do zbadania. Ojciec Rektor zwrócił uwagę, że rola Kościoła dla ludzi, którzy przyjeżdżali na te tereny była ogromna.

– Ludzie, którzy byli niejako zmuszeni do przybycia tutaj (byli przesiedleni na tereny Polski) mieli różne charaktery, różne pochodzenie. W tej kwestii Kościół pełnił ogromną rolę. Jednoczył tych ludzi. To właśnie administracja kościelna, która powróciła na Ziemie Odzyskane przyczyniła się do integracji ludzi we wspólnotach parafialnych. W Kościele odzyskiwali oni ducha polskiego, ducha zjednoczonej ojczyzny – powiedział o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM.

Wśród prelegentów są wybitni znawcy tematu z polskich uczelni, m.in.: ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman z Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. prof. Stanisław Wilk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Podczas sympozjum poruszone zostaną takie tematy, jak dzieje Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych do 1945 roku, znaczenie orędzia biskupów polskich do niemieckich na tle stosunków państwo-Kościół czy publikacje IPN-u poświęcone historii Kościoła w PRL. Patronat nad konferencją sprawują Telewizja Trwam, Radio Maryja i „Nasz Dziennik”.


TV Trwam News

drukuj