Kolejny dzień konferencji klimatycznej w Katowicach zdominował temat roli lasów w pochłanianiu gazów cieplarnianych

Tematyka lasów – ich roli w pochłanianiu gazów cieplarnianych – dominuje podczas kolejnego dnia konferencji COP 24. W Katowicach odbędą się debaty m.in. o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz o użytkowaniu drewna z lasów zarządzanych w sposób wielofunkcyjny i zrównoważony.

Stosowane w Polsce rozwiązania w tym zakresie zaprezentują m.in. Lasy Państwowe, które są współgospodarzem polskiego pawilonu na COP 24.

Polska jest liderem w zakresie polityki klimatycznej z punktu widzenia dwóch płaszczyzn działania, jedna dotyczy lasów – powiedział prof. Jan Szyszko, były minister środowiska.

– Pierwsza to jest redukcja emisji i tu jesteśmy rekordzistami. Mieliśmy ją wykonać na poziomie sześciu procent, a wykonaliśmy prawie na poziomie trzydzieści procent, przy równoczesnym wzroście gospodarczym. Z drugiej strony mamy świetnie zorganizowane Lasy Państwowe, które są w stanie zwiększyć pochłanianie poprzez – z jednej strony – zalesienie około trzystu tysięcy hektarów – to wynika z Krajowego Programu Zwiększania Lesistości – a z drugiej strony poprzez regenerację zasobów przyrodniczych (tych leśnych), regenerację gleb leśnych, lasu i pochłaniać dodatkowo w sumie prawie czterdzieści dwa miliony ton rocznie. Takie są wyniki naszych badań trzydziestoletnich prowadzonych na terenie stacji badawczej w Tucznie – wyjaśnił prof. Jan Szyszko.    

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym szczytowi klimatycznemu będzie dzisiejsza debata zatytułowana „Jakość powietrza w Europie i Polsce – wyzwania, szanse i zagrożenia”. Jej gospodarzem będzie Najwyższa Izba Kontroli.

Zaplanowano prezentację narodowych części międzynarodowego raportu dotyczącego zanieczyszczenia powietrza, w ramach którego 15 państw – m.in. Bułgaria, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Polska, Słowacja, Szwajcaria i Węgry – oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawdziło jakość powietrza.

Także dziś w Katowicach zbierze się parlamentarny zespół „Polska wodorowa”. Tematem posiedzenia będą możliwości i ograniczenia dla masowej produkcji wodoru jako paliwa samochodowego.

RIRM

drukuj