fot. GospodarkaMorska.pl

Kolejne szanse rozwoju dla portów. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach

Na 84. posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw, która usprawni proces zarządzania i bezpieczeństwo w polskich portach. Droga Czerwona w Gdyni w końcu może być zbudowana – mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 19 lipca jednogłośnie. Za głosowało 420 posłów, natomiast 2 posłów wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw. Przyjęta nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

Co więcej, dzięki nowelizacji nastąpi poprawa funkcjonowania polskich portów i przystani morskich, w tym świadczonych w polskich portach i przystaniach morskich usług, co wzmocni ich pozycję na międzynarodowym rynku, przede wszystkim w basenie Morza Bałtyckiego. Celem jest też pełnienie kluczowej roli węzłów logistycznych w globalnych łańcuchach dostaw, zwłaszcza dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Przepisy nowelizacji umożliwiają również sprawniejszą budowę infrastruktury dostępowej do portów. Dzięki temu minister infrastruktury wraz z ministrem gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii samorządów, będzie mógł zaliczyć drogi dostępowe do portów jako drogi krajowe, w kontekście rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, przez co będą mogły być one objęte nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Najlepszym przykładem jest tzw. Droga Czerwona w Gdyni, która będzie mogła zostać zrealizowana z udziałem GDDKiA.

– Droga Czerwona w końcu będzie mogła być zbudowana i poprawiać logistykę towarową Portu Gdynia, ale także komunikację drogową w samym mieście – mówi minister Marek Gróbarczyk.

– Bezpośrednio z największą inwestycją, jaką jest budowa Portu Zewnętrznego związany jest temat budowy Drogi Czerwonej, która ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Należy jak najszybciej zrealizować tak poważne inwestycje jak chociażby wspomniana Droga Czerwona, która rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców Gdyni, a także będzie wsparciem inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję i usługi okołoportowe – komentuje z kolei poseł Dorota Arciszewska–Mielewczyk, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

MGMiŻŚ/RIRM

drukuj