fot. flickr.com

Kolejne posiedzenie rządu

Obowiązek meldunkowy, uprowadzenia rodzicielskie oraz system emerytalny – to trzy główne tematy, którymi zajmie się dzisiaj Rada Ministrów. Poszczególne ministerstwa przygotowują projekty nowelizacji ustaw, a więc najprawdopodobniej czekają nas zmiany.

Rada Ministrów rozpocznie prace nad nowelizacją ustawy o ewidencji ludności. Projekt przewiduje utrzymanie obowiązku meldunkowego. Obecna ustawa przewiduje zniesienie tego obowiązku od stycznia przyszłego roku.

Obowiązek meldunkowy jest istotny dla prawidłowej realizacji zadań administracji publicznej przy wyborach, ale także przy realizacji świadczeń emerytalnych, rentowych oraz społecznych. Nowelizacja ustawy przewiduje także wprowadzenie możliwości zameldowania się przez internet. Zgodnie z projektem, cudzoziemcy, którzy zameldują się w Polsce na stałe lub czasowo, otrzymają numer PESEL.

Projekt przedstawi także resort sprawiedliwości. Będzie dotyczył spraw uprowadzeń rodzicielskich rozpatrywanych na mocy Konwencji Haskiej. W świetle polskich przepisów karnych uprowadzenie dziecka lub jego zatrzymanie przez rodziców nie jest czynem zabronionym. Konwencja zobowiązuje natomiast do podjęcia takich działań, które przywrócą dziecko w miejsce stałego pobytu. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że sprawami takich uprowadzeń będą zajmować się wyspecjalizowane sądy okręgowe z największych miast w Polsce. Odwołania przyjmować będzie natomiast tylko jeden – Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Rada Ministrów wysłucha także sprawozdania resortu pracy na temat zmian w systemie emerytalnym. Są one spowodowane obniżeniem wieku emerytalnego. Tematem rozmów będzie również system opieki zdrowotnej w zakresie sieci szpitali.

TV Trwam News/RIRM

drukuj