KE pyta polski rząd o plan restrukturyzacji LOT-u

Komisja Europejska wysłała do polskich władz pytania dotyczące planu restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT – poinformował w środę PAP resort skarbu. KE nie komentuje sprawy. LOT poinformował, że stawianie przez KE pytań to rutynowe postępowanie.

W połowie grudnia 2012 r. MSP ujawniło, że LOT ma kłopoty finansowe, dlatego zarząd przewoźnika wystąpił do ministra skarbu o przyznanie 400 mln zł pomocy w pierwszej transzy. Resort pozytywnie zaopiniował wniosek PLL LOT. MSP uzależniło jednak udzielenie pomocy m.in. od prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w tej sprawie, ale także od sytuacji spółki.

Udzielenie pożyczki KE zatwierdziła warunkowo w maju. W następnym miesiącu minister skarbu Włodzimierz Karpiński zatwierdził warunkowo plan restrukturyzacji PLL LOT i dokument wysłano do KE. Zapisano w nim, że LOT może potrzebować dodatkowej pomocy publicznej w wysokości do 381 mln zł. Na wydanie decyzji stwierdzającej zgodność planowanego wsparcia z przepisami wspólnotowymi Komisja ma dwa miesiące, chyba że w trakcie postępowania poprosi o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

„Służby Komisji Europejskiej skierowały do władz polskich list zawierający pytania dotyczące notyfikowanego przez PLL LOT planu restrukturyzacji” – przekazało MSP. List został wysłany 9 sierpnia. Resort zastrzegł, że zakres pytań dotyczy kwestii objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. „Dlatego nie możemy ich ujawnić” – dodano.

Komisja Europejska poinformowała w środę, że do czasu wydania decyzji dotyczącej PLL LOT – nie udziela komentarza w tej sprawie. Rzeczniczka PLL LOT Barbara Pijanowska-Kuras przypomniała w środę, że po złożeniu planu restrukturyzacji LOT informował, iż KE może zwrócić się do nich z pytaniami czy prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. „Pytania ze strony KE są normalnym, rutynowym elementem procesu, który się właśnie toczy” – powiedziała.

Na początku sierpnia prezes PLL LOT Sebastian Mikosz mówił, że w jego ocenie LOT nie uniknie formalnego otwarcia postępowania wyjaśniającego przez KE. „Myślę, że może to nastąpić jesienią. Domyślam się, że zostanie ono otwarte po pierwszej puli pytań do nas skierowanych” – mówił. Zapowiedział wówczas, że we wrześniu poprosi ministra skarbu o udzielenie dodatkowej pomocy przewoźnikowi. Nie ujawnił, jaka będzie kwota wsparcia, ale zaznaczył, że zrobi wszystko, by była ona jak najmniejsza. LOT w pierwszym półroczu poprawił o 29 mln zł swój wynik z działalności podstawowej, wobec zapisów złożonych w planie restrukturyzacji.

Z danych spółki wynika, że po 6 miesiącach firma z działalności podstawowej odnotowała 159 mln zł straty. Na koniec roku przewoźnik planuje poprawić wynik i uzyskać ok. 132 mln zł straty wobec planu do KE, który zakłada stratę na poziomie ok. 142 mln zł. LOT od stycznia do czerwca przewiózł ponad 2 mln pasażerów. 400 mln zł pożyczki, które firma dostała w grudniu 2012 r., przeznaczono na spłatę przeterminowanych zobowiązań i pokrycie strat operacyjnych.

PLL LOT straciły w 2012 r. na swojej podstawowej działalności, czyli przewozie pasażerów, 146,5 mln zł. Strata netto w tym czasie sięgnęła blisko 400 mln zł. Spółka dokonała też odpisów w wysokości 479,5 mln zł. Akcjonariuszami PLL LOT są: Skarb Państwa, który ma 67,97 proc. akcji spółki, TFS Silesia – 25,1 proc., pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.

PAP

drukuj