Hiszpania: pierwsza reakcja hiszpańskich księży biskupów po niespodziewanej zmianie władzy

Przewodniczący Episkopatu Hiszpanii ks. kard. Ricardo Blázquez pogratulował nowemu premierowi. Socjalista Pedro Sánchez w ubiegły piątek został nieoczekiwanie szefem rządu po wotum nieufności wobec Mariana Rajoya z prawicowej Partii Ludowej.

Ks. kard. Ricardo Blázquez zapewnia premiera o swojej modlitwie, aby „Bóg udzielił mu światła i siły w sprawowaniu tak wielkiej odpowiedzialności, jaką powierzył mu naród hiszpański”. Przewodniczący Episkopatu podkreśla, że chodzi o „służbę dobru wspólnemu, jedność, dobrobyt i spójność społeczną kraju, pokój, sprawiedliwość, wolność i dobro wspólne wszystkich obywateli”. Jednocześnie zapewnia gotowość do współpracy z „prawowitymi władzami państwa na rzecz dobra wspólnego”.

Jest to pierwsza oficjalna reakcja hiszpańskich biskupów po objęciu władzy przez Sáncheza. Panuje ostrożność i oczekiwanie na pierwsze kroki nowej władzy. W czasie ostatnich wyborów socjalista Pedro Sánchez zapowiedział szereg kroków uderzających w Kościół: m. in. wypowiedzenie umów ze Stolicą Apostolską, usunięcie lekcji religii ze szkół czy też wstrzymanie dotacji dla szkół katolickich. Brak Biblii i krzyża podczas zaprzysiężenia dla wielu jest znakiem modelu państwa laickiego, który promuje Pedro Sánchez. Według innych łatwiej będzie uderzyć w Kościół niż rozwiązać poważne problemy ekonomiczne kraju czy też polityczne z Katalonią.

 

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj