fot.PAP/Dominik Kulaszewicz

Gdańsk: Wystawa z okazji 550-lecia zawarcia II pokoju toruńskiego

Dwie malarskie przedstawienia „Bitwy pod Grunwaldem”, średniowieczne rzeźby i rękopisy – m.in. te eksponaty składają się na wystawę zorganizowaną w Gdańsku z okazji 550. rocznicy zawarcia II pokoju toruńskiego. Ekspozycję w Dworze Artusa otwarto w sobotę.

Jednymi z głównych eksponatów na wystawie są: szkic olejny „Bitwy pod Grunwaldem” autorstwa Jana Matejki i – poświęcony tej samej bitwie, ale prezentujący ją z punktu widzenia zakonu krzyżackiego – obraz autorstwa AleksandraRittera von Bensy młodszego.

Jak poinformował PAP kurator wystawy dr Janusz Trupinda, pierwszy z obrazów został wypożyczony z Muzeum Zamkowego w Malborku, drugi natomiast – decyzją wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Bruna Plattera, który był honorowym gościem sobotniego wernisażu, został użyczony na ekspozycję przez zakon, będący właścicielem dzieła.

Na wystawę składa się także kilkanaście związanych z zakonem krzyżackim rękopisów historycznych oraz religijnych, pochodzących z założonej przez Krzyżaków Biblioteki Mariackiej (działała ona przy dzisiejszej Bazylice Mariackiej, a obecnie zbiory przechowywane są w Bibliotece Gdańskiej PAN).

Goście mogą też oglądać dwie średniowieczne rzeźby prezentujące Najświętszą Marię Pannę oraz św. Elżbietę.

„Rzeźby te związane są z gdańskimi warsztatami, ale prezentujemy je na wystawie głównie jako wyraz niematerialnego dziedzictwa zakonu krzyżackiego, które pozostało w Gdańsku, czyli kultu świętych” – wyjaśnił w rozmowie z PAP Trupinda przypominając, że wspomniane postaci, ale też wielu innych świętych czczonych przez zakon to patroni wielu historycznych obiektów ulokowanych w Gdańsku.

Wśród 165 eksponatów składających się na ekspozycję znajdują się także m.in. krzyżackie monety. Częścią wystawy są też elementy wyposażenia Dworu Artusa, w tym obrazy, w których obecne są wątki związane z panowaniem Krzyżaków nad Gdańskiem i Pomorzem.

Obok prezentacji krzyżackiej spuścizny pozostałej w Gdańsku i losów zakonu, który rządził miastem w latach 1308-1454, wystawa opowiada też o tym, jak na przestrzeni wieków Krzyżacy byli wykorzystywani na potrzeby narodowych ideologii, w tym w propagandzie PRL.

Drugi pokój toruński, czyli traktat polsko-krzyżacki kończący wojnę trzynastoletnią, został zawarty 19 października 1466 r. Na jego mocy Pomorze Gdańskie, zachodnie Prusy z Malborkiem i Elblągiem, a także Warmia i ziemia chełmińska zostały przyłączone bezpośrednio do Polski jako Prusy Królewskie. Natomiast wschodnia część Prus – Prusy Zakonne ze stolicą w Królewcu – stała się lennem Polski.

PAP/RIRM

drukuj