fot. flickr.com

Eurostat: Spada ubóstwo wśród polskich dzieci

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w Polsce 17,9 proc. dzieci; w porównaniu z danymi z 2016 r. to spadek o 6,3 punktu procentowego.

Dwa lata temu w Polsce niemal 24,2 proc. dzieci było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ubiegłym roku odsetek ten zmalał do 17,9 proc.

Polski wynik jest lepszy niż te, które odnotowały Francja, Belgia czy Szwecja. Bardzo podobny do polskiego, ale nieco wyższy rezultat, 18 proc. zagrożonych ubóstwem dzieci odnotowali Niemcy.

Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zauważa, że lepsza sytuacja materialna polskich dzieci to efekt między innymi programu 500 plus.

– Żaden z innych krajów nie poradził sobie w tak szybkim tempie z ograniczeniem ubóstwa. To pokazuje, że głównie program Rodzina 500 plus wywarł główny wpływ na ograniczenie ubóstwa. Myślę, że wytrącamy tymi danymi europejskimi wszystkim oponentom programu Rodzina 500 plus wszystkie argumenty – podkreśla Elżbieta Rafalska.

Liczba dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spadła także w Rumunii. Tam zanotowano spadek aż o 7,5 punktu procentowego. Mimo tego Rumunia to kraj, gdzie wciąż najwięcej dzieci zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem w całej UE.

RIRM

drukuj