fot. pl.wikipedia.org

Dziś inauguracja III Synodu Diecezji Sandomierskiej

Inauguracja III Synodu Diecezji Sandomierskiej odbędzie się w dziś w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Uroczystość jest związana z 25. rocznicą ustanowienia diecezji w jej nowych granicach. Prace synodu, angażujące osoby duchowne i świeckie, potrwają do 2020 r.

Synod diecezjalny, to w myśl prawa kanonicznego zgromadzenie wybranych kapłanów oraz innych wiernych, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej wspierają biskupa w wypełnianiu jego misji pasterskiej.

„Zgromadzenie synodalne ma przyczynić się do umocnienia jedności Kościoła lokalnego, a zarazem uczynić go bardziej otwartym na potrzeby każdego człowieka i na nowe wyzwania duszpasterskie. Drogą do tego powinna być połączona z modlitwą refleksja nad sytuacją wspólnoty oraz wypracowanie norm prawa partykularnego i zaleceń duszpasterskich” – podkreślono w regulaminie synodu.

Regulamin określa przebieg synodu. Z kolei cele synodu, odbywającego się pod hasłem: „Aby nieść światło Ewangelii”, wyznacza dekret księdza biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

„Potrzebujemy Kościoła bardziej misyjnego, bliskiego każdemu człowiekowi i otwartego na wyzwania współczesnego świata. Musimy rozbudzić w sobie entuzjazm Ewangelii, aby odrodziła naszą wspólnotę, wyznaczając kierunek działalności duszpasterskiej oraz jej metody i środki zgodne z przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski” – podkreślił ksiądz biskup w dekrecie.

W dokumencie ks. bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał też, że diecezja za rok będzie obchodziła 200. rocznicę powstania, ale jej granice i struktury gruntownie zmieniono 25 lat temu.

Członkami synodu są duchowni, osoby zakonne i świeckie, którym przewodniczy biskup. W sumie będzie to ok. 300 osób sprawujących funkcje duszpasterskie, społeczne oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Gremium będą wspierały dekanalne zespoły synodalne.

Synod podzielono na trzy części. Do 19 maja 2018 r. ma powstać dokument roboczy. Jak poinformował rzecznik diecezji sandomierskiej ks. Tomasz Lis, ta faza będzie przebiegała w ramach prac sekretariatu synodu oraz komisji: głównej, teologicznej, ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, ds. duchowieństwa diecezjalnego, ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, ds. świeckich, ds. duszpasterstwa, ds. nauki i wychowania katolickiego, ds. ewangelizacji, charytatywnej i ds. dóbr doczesnych.

Drugi etap synodu, który rozpocznie się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 r. i potrwa do wigilii Święta Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia 2019 r., ma odbywać się głównie na forum dekanalnych zespołów synodalnych. Zespoły znające dobrze lokalną sytuację oraz uwarunkowania parafii, będą analizowały dokument roboczy. Ich uwagi i postulaty posłużą komisji głównej do przygotowania projektu deklaracji dekretów.

Projekt tych dokumentów będzie dyskutowany podczas posiedzeń plenarnych, stanowiących trzeci etap synodu, przewidziany od Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019 r. do obchodzonej w Sandomierzu Uroczystości Bł. Wincentego Kadłubka – 9 października 2020 r.

W ten sposób powstanie dokument końcowy zawierający zalecenia i normy prawne, które ogłosi biskup.

Na Mszę św. inaugurującą synod, zaplanowaną na dziś, poza członkami synodu zaproszono przedstawicieli władz różnego szczebla, wiernych z poszczególnych wspólnot parafialnych, grupy duszpasterskie, rodziny oraz młodzież.

Synod będzie trzecim w historii diecezji sandomierskiej. Pierwszy odbył się w 1923 r. w celu sprecyzowania partykularnego prawa kościelnego. II synod odbywał się w latach 1996-1999 r., a jego celem była integracja diecezji, po jej reorganizacji w 1992 r. Postanowienia synodu pobłogosławił papież Jan Paweł II podczas pobytu w Sandomierzu w czerwcu 1999 r.

Diecezja sandomierską ustanowił w 1818 r. papież Pius VII. W latach 1981-1992 nosiła nazwę diecezji sandomiersko-radomskiej. W marcu 1992 r. papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” wydzielił osobno diecezję radomską i diecezję sandomierską (poszerzoną o kilka dekanatów z diecezji lubelskiej, przemyskiej i tarnowskiej).

Diecezja sandomierska ma 242 parafie i liczy niemal 687 tys. wiernych. Pracuje w niej 634 księży diecezjalnych oraz 78 zakonnych. Patronami diecezji są św. Stanisław biskup i męczennik oraz bł. Wincenty Kadłubek biskup.

PAP/RIRM

drukuj