Dr Piątkowski: Austria wysyła jasny sygnał do państw zachodnich

Austria wysyła jasny sygnał dla państw zachodnich, które bezrefleksyjnie przyjęły setki tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki – powiedział dr Grzegorz Piątkowski, politolog i ekonomista. Odniósł się on do wyników wyborów parlamentarnych w Austrii.

Z najlepszym wynikiem do tamtejszej Rady Narodowej dostała się chadecka Austriacka Partia Ludowa, która zdobyła ponad 31 proc. głosów. Wyprzedziła prawicową Austriacką Partię Wolności i współrządzącą dotąd z chadekami Socjaldemokratyczną Partią Austrii, które poparło odpowiednio 27 i 26 proc. wyborców.

Dr Grzegorz Piątkowski zwraca uwagę, że najprawdopodobniej to dwie zwycięskie partie, czyli chadecy i prawica, stworzą koalicję, która zatrzyma napływ migrantów z Bliskiego Wschodu do Austrii.

– Obie te partie jasno kładą kwestie imigracji, postawienia tamy tej części nielegalnej imigracji, która przez Austrię dostaje do Europy. W kwestiach obyczajowych jest to korzystna zmiana, ponieważ obie te partie są właściwie prawicowe. Mamy wypchnięcie lewicy i co dość szczęśliwe mamy wypchnięcie tej pseudoekonomicznej lewicy, czyli Zielonych. Pozytywem będzie zbliżenie z Polską, pozostałymi państwami wyszehradzkimi i to też jasny sygnał dla zachodnich obywateli i dla tych państw, które bezrefleksyjnie przyjmowały imigrantów nie oglądając się zupełnie na konsekwencje, jakie niesie ze sobą taki napływ ludzi, którzy nie nadają się do żadnej pracy, ani nie chcą jej podejmować – ocenił dr Piątkowski.

Pięcioletnia kadencja dotychczasowej Rady Narodowej dobiegłaby końca dopiero jesienią przyszłego roku, a przedterminowe wybory to efekt rozpadu „wielkiej koalicji” chadeków i socjaldemokratów, do którego doszło w maju.

Funkcjonującym od końca 2013 roku sojuszem targały od dłuższego czasu poważne rozdźwięki, które dotyczyły m.in. polityki imigracyjnej.

Wyniki austriackich wyborów mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ nie uwzględniają głosów oddanych pocztą. Ostateczny rezultat zostanie ogłoszony w czwartek.

RIRM

drukuj