Debata nad zmianami w Kodeksie wyborczym

Senackie komisje rozpoczną dziś prace nad zmianami w Kodeksie wyborczym oraz ustawach samorządowych. Nowela wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także zmienia sposób wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej.

W Sejmie projekt ustawy poparło 234 posłów. Przeciwnych było 199. Od głosu wstrzymały się dwie osoby. Uchwalona przez Sejm w czwartek nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zmiany autorstwa PiS przewidują m.in. likwidację głosowania korespondencyjnego, a „to jest jednym ze sposobów na fałszerstwa wyborcze” – mówili posłowie  PiS. Marcin Horała podał jeden z przykładów.

– Marcin B. zapłacił piętnastu wałbrzyszanom po 20 złotych w zamian za określone głosowanie – mówił Marcin Horała.

Propozycje PiS krytykuje opozycja.

– Nie chcecie posłuchać osób niepełnosprawnych – stwierdził Marcin Kierwiński z PO.

– Uniemożliwiacie im bycie pełnoprawnymi obywatelami – dodała Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej.

Sejm przyjął także poprawkę dotyczącą komisarzy wyborczych. Zgodnie z nią wybranych zostanie 100 komisarzy, a nie 400, jak pierwotnie zakładano. Mec. Jacek Figurski podkreśla jednak, że zarówno propozycja odnośnie głosowania przez pełnomocników, jak i likwidacja głosowania korespondencyjnego nie dają pewności, że nie pojawią się nieprawidłowości.

– Lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie mobilnych ekip wyposażonych w mobilną urnę. Zakładam, że w miastach takich jak Lublin wystarczyłyby cztery samochody, które jeździłyby do osób, które są pozbawione możliwości ruchu – wskazał Jacek Figurski.

Likwidacja głosowania korespondencyjnego to jednak nie jedyna zmiana.

– Wprowadzamy dwukadencyjność, ograniczenie wójtów, burmistrzów, prezydentów do dwóch kadencji przy jednoczesnym wydłużeniu kadencji w samorządach do pięciu lat – powiedział Marcin Horała.

Dwukadencyjność ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 r. Poza tym, według noweli jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać w gminie do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Jutro po południu ma się odbyć spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącym PKW sędzią Wojciechem Hermelińskim.

TV Trwam News/RIRM

drukuj