Ćwierć miliarda złotych trafi do polskich uczelni wyższych

Ćwierć miliarda złotych trafi do 28 polskich uczelni na dydaktykę, współpracę międzynarodową, zarządzanie i informatyzację. Środki pochodzą z programu wsparcia uczelni wyższych realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu Zintegrowane Programy Uczelni jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by odpowiadało na aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

– Reformowaniu nauki i uczelni musi towarzyszyć wzrost nakładów zarówno na szkolnictwo wyższe, jak i na badania naukowe – podkreślił wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wśród beneficjantów programu znalazło się 28 uczelni, m.in. z Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Koszalina, Białegostoku, Łodzi i Szczecina. Uczelnie te nie musiały konkurować z największymi ośrodkami naukowymi. Program był skierowany do szkół wyższych, w których studiuje maksymalnie 20 tys. studentów.

– Ważne jest dla nas, żeby ten poziom zarówno kształcenia, jak i badań naukowych podnosił się na wszystkich uczelniach w Polsce. Dzięki tym 250 mln zł 28 małych i średniej wielkości uczelni w Polsce zyska nowe możliwości rozwoju – wskazał wicepremier Jarosław Gowin.

Uczelnie będą mogły zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podnieść swój poziom umiędzynarodowienia, przeprowadzić informatyzację i zwiększyć kompetencje kadry naukowej. Plany Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawił jego rektor, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Uczelnia otrzymała prawie 16 mln złotych.

– Chcemy m.in. pójść w umiędzynarodowienie. Mamy zaplanowane studia w językach obcych, w tym w języku angielskim; m. in. tak ważne społecznie pielęgniarstwo. Oczywiście przewidujemy również otworzenie innych kierunków studiów we współpracy z instytucjami, ale także i naukowcami z zagranicy – mówił rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Uczelnia stara się również o możliwość kształcenia lekarzy.

– Chcemy rozwijać to, co jest ważne dla polskiej gospodarki, ale także dla życia społecznego – podkreślił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Zgodę na otwarcie kierunku lekarskiego musi wydać Polska Komisja Akredytacyjna, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Wydaje mi się, że uruchomienie kierunku lekarskiego w takim, a nie innym otoczeniu etycznym, to jest coś, czego Polska bardzo potrzebuje – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało kolejne konkursy – mówiła zastępca dyrektora NCBiR Izabela Żmudka.

– Chcemy uruchomić trzy nowe konkursy. Jeden z nich będzie polegał na wzmacnianiu czy wsparciu kształcenia zdalnego, tak, by mogli kształcić się nie tylko studenci, ale swoją wiedze mógł poszerzać każdy, kto chce – zaznaczyła zastępca dyrektora NCBiR.  

Przewidziane jest również dofinansowanie uniwersytetów III wieku.

Tv Trwam News/RIRM

drukuj