CitizenGO: Amnesty International forsuje tzw. aborcję

Amnesty Ineternational wspiera tzw. aborcję – alarmuje CitizenGo. AI jest międzynarodową organizacją pozarządową, która słynie z walki o prawa człowieka. Ostatnimi działaniami zaprzecza jednak swojej misji.

Kilka tygodni temu organizacja przeprowadziła kampanię, w której naciskała na Irlandię, aby ta rozpowszechniła zabijanie nienarodzonych. Podobne kampanie przeprowadzono w Meksyku, Chile, Salvadorze i Argentynie.

Co więcej – AI wyraziła swoje stanowisko oficjalnie na forum ONZ. W interwencji organizacja opowiedziała się, by tzw. aborcja została uznana za „prawo człowieka”.

Trzeba powiedzieć temu dość – zaznaczyła Magdalena Korzekwa. Menadżer CitizenGo w Polsce zachęca do podpisania specjalnej petycji w tej sprawie.

– Amnesty Ineternational na forum ONZ domagała się, aby prawo do życia ograniczało się wyłącznie do okresu po urodzeniu. Co więcej – wówczas Amnesty Ineternational, wśród 55 interweniujących organizacji, była tylko jedną z dwóch, która postulowała rozpowszechnienie aborcji. To są działania, na które nie może być zgody i o których społeczeństwo musi wiedzieć, aby także ci, którzy wspierali lub wspierają finansowo Amnesty Ineternational mieli świadomość jej stosunku do aborcji. Dlatego zachęcam do podpisania petycji, w której piszemy do tej organizacji z prośbą o to, aby powróciła do działań, od których rozpoczęła swoją pracę – czyli do walki o uwolnienie więźniów politycznych, więźniów sumienia – i aby wycofała się z forsowania aborcji oraz broniła zwłaszcza tych, którzy są najbardziej bezbronni, czyli nienarodzonych – mówi Magdalena Korzekwa.     

Petycję skierowaną do Amnesty Ineternational można podpisać na stronie www.citizengo.org. Do tej pory zrobiło to już ponad 134 tys. osób.

RIRM

drukuj