fot. PAP

Apel ws. nietolerancji wobec katolików

Parlamentarny zespół ds. obrony demokratycznego państwa prawa apeluje o pilną interwencję ws. nietolerancji wobec katolików – sygnatariuszy Deklaracji Wiary.

Szef zespołu poseł Krzysztof Szczerski wysłał w tej sprawie list do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz.

„Wyrażam zdumienie i zatrwożenie, iż nietolerancja przybiera nie tylko formę nagonki i publicznego linczu, ale także wiąże się z wywieraniem presji powiązanej z domyślnymi groźbami wyciągania konsekwencji wobec sygnatariuszy deklaracji – czytamy w liście.

Poseł Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że groźby pod adresem katolików padają także z ust przedstawicieli władz publicznych.

– Minister i wiceminister zdrowia oraz parlamentarzyści innych partii, domagający się wyciągnięcia zawodowych konsekwencji wobec osób, które publicznie zadeklarowały swoją wiarę. Jeżeli dopuścimy do tego, że w Polsce publiczna deklaracja wiary będzie powodowała utratę pracy, medialne piętnowanie, to oznacza, że jesteśmy krajem głębokiej nietolerancji religijnej i krajem, który łamie swoje własne, konstytucyjne normy. Jest to niedopuszczalne. Żądam i wnioskuję do Rzecznika Praw Obywatelskich o pilne zajęcie się tą sprawą, zajęcie swojego stanowiska publicznie i potępienie tego typu zachowań  – mówił poseł Krzysztof Szczerski.

Według posła działania skierowane przeciwko sygnatariuszom deklaracji naruszają ich prawa obywatelskie oraz są sprzeczne z art. 53 Konstytucji RP, który zapewnia każdemu wolność sumienia i religii.

Deklaracja wiary to sześciopunktowy dokument, który głosi m.in. pierwszeństwo prawa bożego nad prawem ludzkim oraz potrzebę „przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji”.

Dokument podpisało dotąd ok. 3 tys. osób związanych ze służbą zdrowia.

RIRM

drukuj