fot. facebook.com

150 lat Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

11 czerwca 2018 roku Córki Bożej Miłości z Polskiej Prowincji świętują 150. rocznicę powstania swego zgromadzenia. O godzinie 17.00 w kaplicy Domu Prowincjalnego w Krakowie przy ul. Pędzichów 16 odbędzie się dziękczynna Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, następnie chór zakonny prowadzony przez Marcina Wasilewskiego-Kruka zaprezentuje jubileuszową kantatę „Omnia Pro Deo” pod batutą Piotra Pałki, do której słowa napisała s. Zofia Szymanek FDC, zaś muzykę skomponował Piotr Pałka.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości powstało 21 listopada 1868 roku w Wiedniu. Początkowo jego głównym celem była opieka nad dziewczętami, migrującymi ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, z czasem stała się nim działalność oświatowo – wychowawcza. Córki Bożej Miłości zakładały na terenie byłej monarchii austro – węgierskiej tzw. Instytuty Marii – placówki dla dzieci i młodzieży, w obrębie których funkcjonowały schroniska dla służących, szkoły różnego typu, internaty oraz ochronki. W 1919 roku doszło do pierwszego podziału zgromadzenia na prowincje: jugosłowiańską, węgierską, polską i czeską.

Siostry pracujące na ziemiach polskich (od 1885 roku w Białej Krakowskiej i od 1886 roku w Krakowie) prowadziły różne typy szkół i instytucji wychowawczych: przytulisko dla służących, szkoły ludowe i wydziałowe, internaty, przedszkola, szkoły robót, seminaria nauczycielskie, gimnazja, licea oraz różne kursy: gotowanie, szycie, lekcje muzyki i języki obce. W gronie uczennic Instytutu Marii w Krakowie były między innymi matka Karola Wojtyły Emilia Kaczorowska, czy słynna śpiewaczka operowa Ada Sari.

Obecnie misja Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, wyznaczona przez założycielkę Franciszkę Lechner, kontynuowana jest w osiemnastu krajach przez siostry z siedmiu prowincji i czterech wice prowincji. Członkinie Polskiej Prowincji pracują w 25 domach w kraju i za granicą. W większości z nich mieszczą się placówki dla dzieci i młodzieży: przedszkola, szkoły, bursy dla studentek, domy pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek socjoterapeutyczny oraz dom samotnej matki. Do zadań sióstr należy też katechizacja dzieci i młodzieży.

s. Justyna Krzyżan FDC/RIRM

drukuj