Zakończenie

Głoszę wam Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego

Bóg zapłać Wam.

Tak mi dobrze było z Wami

czytać Listy Pawłowe

przez cały Wielki Post.

Cudowny jest Paweł.

Tak potrzebny jest nam

na dzisiejsze czasy,

żeby stanął na współczesnych

areopagach i powiedział:

O wy głupi Galaci!

Co Was tak urzekło?

Znałem Świętego Pawła tak trochę.

Teraz poznałem Go trochę więcej.

Wiem, dlaczego podobało mi się

imię Tymoteusz, ale więcej

podobał mi się sam Tymoteusz.

Chciałbym otrzymać od Apostoła

taki piękny list jak Tymoteusz.

I chciałbym Cię prosić,

Największy z Apostołów,

abyś mnie choć trochę ukochał tak

jak Tymoteusza.

Święty Pawle Apostole, przyjmij

zamiast kwiatka na Rok Pawłowy

tę modlitwę, którą wyśpiewał

ksiądz Wiesio Kądziela.

Niech Bóg Ci będzie nagrodą i koroną

za to, żeś nam dał naukę Bożą,

nadto i samego siebie.


Łowicz, Wielki Post 2009 r.

ks. bp Józef Zawitkowski

drukuj