UPC ruguje Telewizję Trwam

Już w połowie stycznia 2009 roku Telewizja Trwam może, niestety, zniknąć z oferty operatora telewizji kablowej UPC Polska. Powodem jest jednostronna zmiana warunków umowy przez UPC. Fundacja „Lux Veritatis”, która za darmo udostępnia sygnał Trwam, chce, by nowa umowa opierała się na dotychczasowych warunkach i telewizja nadal była dostępna już w najtańszych pakietach operatora. UPC nie ujawniło nam swoich warunków, ale jest jedynym nadawcą kablowym, który chce zmian dotychczasowych zasad współpracy. Czy taka postawa tego operatora ma związek z nowym kanałem w UPC – Religia TV, należącym do Grupy ITI?

– Planujemy wyłączenie z naszej oferty TV Trwam w ciągu kilku tygodni. Powodem tego jest brak indywidualnej umowy z nadawcą. O zmianach poinformowaliśmy już naszych klientów – powiedziała nam Partycja Gołos z UPC Polska. Jej zdaniem, dotąd program Telewizji Trwam nadawany był na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez TV Trwam. Podkreśliła, że ważność tej zgody wygasła i UPC zwróciło się do TV Trwam z prośbą o podpisanie umowy – taka jednak nie została podpisana i nadawanie programu Trwam w sieci UPC powinno być przerwane. – Jako operator, zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy zobligowani do rejestracji dystrybuowanych kanałów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Podczas procesu rejestracji niezbędne jest także posiadanie aktualnego porozumienia stron w zakresie dystrybucji – dodała. Gołos nie wykluczyła jednak, że TV Trwam powróci do oferty UPC, i zapewniła, iż firma jest otwarta na dalsze rozmowy w tej sprawie. Tymczasem z informacji uzyskanych z KRRiT wynika, że Rada mogła wystąpić o umowę regulującą współpracę stron, gdyż jest to rutynowe działanie wobec wszystkich operatorów telewizji kablowych. KRRiT jednak nie ingeruje w zapisy umów cywilnoprawnych i z jej strony z całą pewnością nie podjęto działań mających wpływ na kształt czy przebieg umowy. Zdaniem Jarosława Firleja z KRRiT, sprawa ta jest kwestią do rozwiązania bezpośrednio pomiędzy TV Trwam i UPC.

Wyłączenie Trwam z oferty UPC zbiega się w czasie z wprowadzeniem do oferty operatora kanału Religia TV, jednak zdaniem Gołos, ten fakt nie ma żadnego związku z rezygnacją z nadawania TV Trwam. – Rozmowy z TV Trwam rozpoczęły się na wiele miesięcy przed rozpoczęciem nadawania kanału Religia TV. Nie ma przeszkód, by obie stacje znajdowały się w ofercie UPC, jeśli strony dojdą do porozumienia – wyjaśnia. Porozumienia chce Fundacja „Lux Veritatis”, nadawca TV Trwam, która domaga się zagwarantowania w umowie zapisów pozwalających na dostęp do TV Trwam już w najtańszych pakietach operatora. – Fundacja „Lux Veritatis”, która jest nadawcą TV Trwam, nie ma nic przeciwko temu, by podpisać nową umowę, ale nie możemy się zgodzić na pewne zapisy, które proponuje nam UPC – powiedział nam o. Jan Król CSsR. Podkreślił, że dotychczasowa ramowa umowa wynegocjowana niegdyś z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Komunikacji Kablowej (dziś Polska Izba Komunikacji Elektronicznej), do której UPC należy, gwarantowała, że sygnał TV Trwam, z racji tego że Fundacja „Lux Veritatis” nie pobiera za niego żadnych opłat, powinien być umieszczony już w pakiecie podstawowym albo cenowo następnym. – Chodzi nam o to, by ludzi, często ubogich, nie narażać na wysokie koszty – dodał o. Jan Król. W jego ocenie, UPC jest jedynym operatorem telewizyjnej sieci kablowej, który ma opory, by nowa umowa opierała się na dotychczasowych warunkach. – Nie wiem, czy UPC chce nadal nadawać sygnał TV Trwam, czy może chodzi o umieszczenie nas w droższych pakietach. Ta sprawa leży w kwestii domysłów – dodał. W związku ze zmianami UPC poinformowało swoich klientów o możliwości wypowiedzenia umowy. Informacja ta znalazła się na fakturach, wydrukowana jednak mniejszą czcionką.


Marcin Austyn
drukuj