Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

Protest Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski 

Aasociation for Sustainable Development of Poland

Uchwała nr 1/2012 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski z dnia 9 stycznia 2012roku

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wyraża zdecydowany sprzeciw wobec dyskryminacyjnej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie nieuwzględnienia wniosku o przydział koncesji dla Fundacji „Lux Veritatis” na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej katolickiej stacji TV Trwam.

Uważamy, że decyzja ta sprzeczna jest z legalnością i rzetelnością Rady w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i rozstrzygania wniosków o udzielenie koncesji. Uważamy również, iż decyzja ta jest sprzeczna z zasadą równego i niedyskryminującego traktowania podmiotów ubiegających się o koncesję.

prezes
prof. dr hab. Jan Szyszko

Uchwała zostaje przesłana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wszystkich dostępnych nam środków społecznego przekazu.

drukuj