SKOKI na rzecz ewangelizacji

Wczoraj w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umów regulujących współpracę Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z Fundacją Lux Veritatis. Do przed dwoma laty podpisanej umowy między Fundacją a Skokiem Stefczyka w zakresie
nieodpłatnych przelewów na dzieło Radia Maryja oraz karty płatniczej, która w trakcie użytkowania stale wspomaga dzieła prowadzone przez ojców redemptorystów dołączyło sześć spółdzielczych kas: SKOK Wybrzeże, SKOK Wspólnota, SKOK Zachodnia, SKOK im. Unii Lubelskiej, SKOK Jowisz oraz Polska SKOK.


 

Prawie dwa lata temu zostało zawarte porozumienie między Fundacją Lux Veritatis a Kasą Stefczyka w sprawie krzewienia edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu, nieodpłatnych przelewach na Radio Maryja, karty płatniczej, której użytkowanie wspiera dzieło Radia Maryja oraz ufundowania specjalnego fundusz stypendialnego dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wczoraj do części podjętych przed dwoma laty inicjatyw dołączyło sześć spółdzielczych kas SKOK Wybrzeże, SKOK Wspólnota, SKOK Zachodnia, SKOK im. Unii Lubelskiej, SKOK Jowisz oraz Polska SKOK. -Wszystkie placówki kas, które są oznaczone portretem naszego patrona Franciszka Stefczyka, będą przyjmować przelewy na Radio Maryja i Telewizję Trwam nieodpłatnie – mówi Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. – Oprócz tego współpracujemy przy wydawaniu karty płatniczej przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam. To jest specjalna karta płatnicza, która zawiera znak projektu „w rodzinie”. Część środków z jej funkcjonowania jest przeznaczona na wsparcie dzieła, jakim jest Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Za każdym razem, kiedy klient płaci taką kartą w sklepie, część prowizji, którą pobierają różne organizacje płatnicze trafia na wsparcie fundacji Lux Veritatis – dodaje prezes i jak zaznacza, że nie jest to dodatkowy koszt ponoszony przez posiadacza takiej karty. – Jest koszt ponoszony przez sprzedawcę oraz wydawcę karty, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Część tych środków, tej prowizji, przekazywana będzie na fundację Lux Veritatis – podkreśla prezes Bierecki.

O. Tadeusz Rydzyk, podpisujący umowy w imieniu Fundacji Lux Veritatis, zapytał o kolejne możliwości stypendialne dla studentów WSKSiM. – Stypendia obecnie funduje Kasa Stefczyka. Jeśli zarządy pozostałych kas zdecydują się na podjęcie tej współpracy, pewnie będziemy mieli kolejną uroczystość – odpowiedział Grzegorz Bierecki” prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

 

Katarzyna Cegielska, Toruń

drukuj