Popierający in vitro nie mogą przystępować do Komunii Świętej

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski w sposób zdecydowany
przypomniała, że osoby, które popierają lub czynnie uczestniczą w
zabijaniu poczętego życia, stoją w jawnej sprzeczności z nauczaniem
Kościoła katolickiego. Konsekwencją takiej postawy jest niemożność
przystępowania do Komunii Świętej.

Członkowie Rady
przypominają, że Kościół od zawsze broni najsłabszych, a zwłaszcza
dzieci poczętych. „Należy pamiętać, że ci, którzy je zabijają, i ci,
którzy czynnie uczestniczą w zabijaniu bądź ustanawiają prawa przeciwko
życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w
ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej
sprzeczności z nauczaniem Kościoła Katolickiego i nie mogą przystępować
do Komunii Świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy” – czytamy w
komunikacie.
Rada ds. Rodziny wyraziła także swoje zaniepokojenie
faktem, że w Sejmie odrzucono poselski projekt „Contra in vitro”, bez
możliwości dalszej dyskusji nad nim. – Obecnie mamy do czynienia z
bardzo trudną sytuacją. W naszym kraju bocznymi drzwiami próbuje się
upowszechnić metodę in vitro oraz różne inne procedury czy eksperymenty
niezgodne z katolicką moralnością. I dzieje się to wbrew wielokrotnie
przypominanej nauce Kościoła – zauważa ks. bp Stanisław Stefanek,
wiceprzewodniczący Rady ds. Rodziny. Jak podkreślają członkowie Rady ds.
Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Kościół nie może milczeć w
obliczu tej sytuacji. – Nasz głos to przypomnienie prawa kanonicznego
oraz prawd teologicznych – podkreśla ks. bp Stefanek. Jak przypomina
ordynariusz łomżyński, jeżeli ktoś nie postępuje w zgodzie z nauką
Kościoła, nie może żyć życiem sakramentalnym. – Każde odstępstwo od
wiary – czy to w sferze publicznej, czy prywatnej – pociąga za sobą
odpowiednie konsekwencje – przypomina ksiądz biskup. Do nich należy
m.in. niemożność przystępowania do Komunii Świętej.

Małgorzata
Pabis

drukuj