Na Jasnej Górze zebranie przełożonych zakonów męskich

Na Jasnej Górze obradują od wtorku przełożeni zakonów męskich działających w Polsce. Tematem spotkania jest misja zakonników we współczesnym świecie. Rozmowy dotyczą także oczekiwań wiernych wobec nich.

Zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce potrwa dwa dni. W skład Konferencji, która w tym roku obchodzi swe 70-lecie, wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego.

Tematem spotkania jest posłannictwo zakonów męskich w kontekście współczesnych przemian kulturowych. W trakcie zebrania przełożeni rozmawiają więc m.in. o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian społecznych, a także oczekiwań wobec zakonników, jakie płyną ze strony świeckich wiernych.

Jak wyjaśnił franciszkanin o. Jan Maria Szewek OFMConv, chodzi m.in. o to, by zakony „dopasowywały” swoje charyzmaty (specjalizacje) do potrzeb wiernych w danym czasu i miejscu.

„Założyciel naszego zgromadzenia franciszkanów św. Franciszek z Asyżu zawsze stawał po stronie odrzuconych, trędowatych. Dziś w Polsce nie mamy już problemu z trądem, dlatego szukamy odpowiedzi na pytanie, co nasz charyzmat znaczy w XXI wieku i jak mamy go tu i teraz realizować. Próbujemy więc postępować według idei i duchowości św. Franciszka, a jednocześnie +dopasować+ ten charyzmat do współczesnych wyzwań” – wyjaśnił PAP.

Jednym z gości zebrania był nuncjusz apostolski ks. abp Salvatore Pennacchio. Jak powiedział o. Szewek, nuncjusz podziękował uczestnikom spotkania za wkład, jaki zakony męskie wnoszą do Kościoła, a także zaapelował, by zakonnicy dbali o swoje życie duchowe, bo ono – mówił ks. abp Pennacchio – wpływa na kondycję całego Kościoła.

W programie spotkania było także zaprezentowanie, zawartych w liście papieża Franciszka „Come una madre amorevole”, obowiązków przełożonych zakonów ws. nadużyć wobec nieletnich. O. Szewek podał, że zgodnie z wytycznymi, w takich sytuacjach zakony powinny: zweryfikować daną informację, rozpocząć dochodzenie wstępne, opisać je, przygotować odpowiednią dokumentację i przekazać ją za pośrednictwem przełożonego danego instytutu życia konsekrowanego do Kongregacji Nauki Wiary – najważniejszego urzędu watykańskiego.

Środowe obrady poświęcone będą głównie sprawom bieżących oraz wyborom sekretarza generalnego i ekonoma Konfederacji, a także przedstawiciela zakonów męskich w Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi. Zaplanowano też spotkanie z nowym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego ks. bp. Jackiem Kicińskim.

Początki Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich sięgają 1947 r. Jak przypomniało biuro prasowe Konferencji, w jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego; skupiają one ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3,3 tys. pracuje w 91 krajach na całym świecie.

Jak wynika z danych KWPZM z początku br., w Polsce działa obecnie blisko 180 zakonów i zgromadzeń zakonnych, do których należy ponad 32 tys. osób.

PAP/RIRM

drukuj